ECOPELAG

FÖR EN LIVSKRAFTIG ÖSTERSJÖ

Välkommen till Ecopelag!


Vår hemsida är under ombyggnad. Om du är intresserad av våra tjänster inom forskning, utveckling och implementering av konkreta miljöåtgärder kontakta oss på info@ecopelag.se.Vad är på gång?


Ecopelag är en ekonomisk förening som arbetar för att förbättra miljötillståndet i Östersjön. För tillfället driver Ecopelag bland annat tre projekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén i Östersjön med hjälp av storskalig musselodling. Projekten drivs i samarbete med Nacka, Haninge, Norrtälje och Trosa kommun och ingår sedan 1 januari 2017 i Sveriges första LIFE IP-projekt - "Rich Waters". Läs mer om detta spännande projekt här: LIFE IP Rich Waters


Projekten inom "Rich Waters" stöds av Ecopelag samt:

Kontakt:


Adress: Torsby gammelväg 10

139 51 Värmdö

Email: info@ecopelag.se

Tel: 08-6770011